Organizacja przyjazna rodzicom – formularz zgłoszeniowy

WAŻNE: Nie można zapisać formularza w trakcie wypełniania. Klikając w czerwone kropki, możesz przejść przez cały formularz, zanim go wypełnisz, by zorientować się, jakie dane będą potrzebne. Pamiętaj, by w formularzu zawrzeć możliwie wiele konkretnych informacji, danych oraz linków do strony, profili w mediach społecznościowych, wideo prezentacji, które lepiej pomogą nam poznać Ciebie i Twój projekt lub firmę.

NAZWA FIRMY/ORGANIZACJI (wraz z jej formą prawną):
NUMER KRS FIRMY:
DATA WPISU DO KRS (nie dotyczy JDG):
NUMER NIP FIRMY:
ADRES KORESPONDENCYJNY:
ADRES STRONY WWW:
IMIĘ OSOBY KONTAKTOWEJ:
NAZWISKO OSOBY KONTAKTOWEJ:
ZAJMOWANE STANOWISKO:
ADRES E-MAIL DO OSOBY KONTAKTOWEJ:
TELEFON DO OSOBY KONTAKTOWEJ:
1. Opisz działania prowadzone przez firmę dotyczące polityki wewnętrznej, które pomagają w codziennym funkcjonowaniu pracownikowi posiadającemu rodzinę. [1200 znaków]
2. Opisz, jakie firma posiada rozwiązania dla rodziców i pracowników posiadających rodzinę (rozwiązania technologiczne, benefity, komunikacja, kultura, firmowe przedszkola, żłobki, dofinansowania i wyprawki, wsparcie psychologiczne, etc.) [max. 1200 znaków]
3. Opisz, jak wygląda w firmie proces rozwoju dla pracownika wracającego z urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego. [max. 1200 znaków]
4. Wskaż poniższe dane:
Liczba zatrudnionych:
2019
2020
2021
Liczba kobiet, które skorzystały z urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego:
2019
2020
2021
Liczba mężczyzn, którzy skorzystali z urlopu tacierzyńskiego/rodzicielskiego
2019
2020
2021
5. Opisz, jakie nowe działania/rozwiązania dla rodziców i pracowników posiadających rodzinę planuje wprowadzić organizacja w najbliższych dwóch latach. [max. 1200 znaków]
6. Opisz, w jaki sposób organizacja mierzy korzystanie i zadowolenie z proponowanych przez nią rozwiązań. Przedstaw mierzalne efekty. [max. 1200 znaków]
7. Opisz działania firmy realizowane w ramach odpowiedzialności społecznej organizacji (wpływ na środowisko, społeczeństwo, etc.) [max. 600 znaków]
8. Wklej linki do materiałów, które pomogą nam Cię lepiej poznać - profili w mediach społecznościowych, wideowizytówki, zdjęć z twojej firmy:
DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO TRZEBA DOŁĄCZYĆ:
Pisemną zgodę na zgłoszenie Organizacji w Konkursie oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu

Rozmiar pliku max.10 MB, dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt

Dodaj +
Aktualny wyciąg z CEIDG lub KRS

Rozmiar pliku max.10 MB, dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt

Dodaj +
DO FORMULARZA MOŻNA DOŁĄCZYĆ:
Film

Długość: 90 sec., Rozmiar filmu: do 10 MB, dozwolone formaty: .mp4, .mov, .wmv, .flv, .avi, .avchd

Dodaj +
Referencje od partnerów biznesowych/klientów/pracowników

maksymalnie 4 pliki, rozmiar plików max.10 MB, dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt

Dodaj +
Wszystkie informacje zawarte powyżej, są informacjami poufnymi. Będą wykorzystane przez audytora konkursu i członków kapituły w celu wyłonienia laureatki.

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Zgłoszenia nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów nie będą podlegały ocenie.

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką. Zapoznaj się z Polityką prywatności, w której opisujemy w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz jakie prawa w związku z tym Ci przysługują.