Organizacja przyjazna rodzicom – formularz zgłoszeniowy

Zgłoś się do konkursu Sukces Pisany Szminką
Bizneswoman Roku

W tej kategorii nagradzamy firmy, które mają przygotowaną politykę wewnętrzną, która pomaga w codziennym funkcjonowaniu współczesnemu pracownikowi posiadającemu rodzinę.

 1. Imię

  NIP firmy

  Nazwisko

  KRS/Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej

  Adres firmy

  Adres strony www firmy

  Telefon Kandydatki

  Nazwa firmy

  E-mail Kandydatki

 2. Opisz działania prowadzone przez firmę dotyczące polityki wewnętrznej, które pomagają w codziennym funkcjonowaniu pracownikowi posiadającemu rodzinę.

  Opisz jakie firma posiada rozwiązania dla rodziców (m.in technologiczne)

  Opisz jakie firma posiada rozwiązania dla pracowników posiadających rodzinę (benefity, komunikacja, kultura, firmowe przedszkola, żłobki, elastyczne godziny pracy, home office, etc)

  Opisz jak wygląda w firmie proces rozwoju dla pracownika wracającego z urlopu macierzyńskiego / rodzicielskiego

 3. Podaj liczbę pracowników firmy

  Określ procent mężczyzn i kobiet korzystających w firmie z urlopu rodzicielskiego

 4. DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Pisemną zgodę osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na udział w Konkursie oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu (Załącznik nr 1).

  Pobierz +
  Dodaj +

  DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Aktualny wyciąg z CEIDG lub KRS (PDF)

  Dodaj +

  DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Sprawozdanie finansowe za ostatnie dwa pełne lata finansowe (PDF) (maksymalnie 3 pliki)

  Dodaj +

  DO FORMULARZA MOŻNA DOŁĄCZYĆ:

  Film przedstawiający organizację i/lub opisujący podjęte przedsięwzięcia w ramach wspierania rodziców i ich dzieci. (do 90 sekund)

  Dodaj +

  DO FORMULARZA MOŻNA DOŁĄCZYĆ:

  Referencje od partnerów biznesowych/klientów (maksymalnie 4 pliki).

  Dodaj +

  Wszystkie informacje zawarte powyżej, są informacjami poufnymi. Będą wykorzystane przez audytora konkursu i członków kapituły w celu wyłonienia laureatki.

  Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

  Zgłoszenia nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów nie będą podlegały ocenie.