Organizacja przyjazna rodzicom – formularz zgłoszeniowy

Zgłoś się do konkursu Sukces Pisany Szminką
Bizneswoman Roku

W tej kategorii nagradzamy firmy, które mają przygotowaną politykę wewnętrzną, która pomaga w codziennym funkcjonowaniu współczesnemu pracownikowi posiadającemu rodzinę.

 1. Imię

  NIP firmy

  Nazwisko

  KRS/Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej

  Adres firmy

  Adres strony www firmy

  Telefon Kandydatki

  Nazwa firmy

  E-mail Kandydatki

 2. Opisz działania prowadzone przez firmę dotyczące polityki wewnętrznej, które pomagają w codziennym funkcjonowaniu pracownikowi posiadającemu rodzinę. (max. 1200 znaków)

  Podaj liczbę pracowników firmy.

  Określ procent mężczyzn i kobiet korzystających w firmie z urlopu rodzicielskiego. (max. 600 znaków)

  Opisz jakie firma posiada rozwiązania dla rodziców (m.in technologiczne). (max. 1200 znaków)

 3. Opisz jakie firma posiada rozwiązania dla pracowników posiadających rodzinę (benefity, komunikacja, kultura, firmowe przedszkola, żłobki, elastyczne godziny pracy, home office, etc). (max. 1200 znaków)

  Opisz jak wygląda w firmie proces rozwoju dla pracownika wracającego z urlopu macierzyńskiego / rodzicielskiego. (max. 1200 znaków)

 4. DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Pisemną zgodę osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na udział w Konkursie oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu (Załącznik nr 1, rozmiar pliku max.10 MB, Dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt).

  DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Aktualny wyciąg z CEIDG lub KRS (rozmiar pliku max.10 MB, Dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt)

  Dodaj +

  DO FORMULARZA MOŻNA DOŁĄCZYĆ:

  Film przedstawiający organizację i/lub opisujący podjęte przedsięwzięcia w ramach wspierania rodziców i ich dzieci. (Długość: 90 sec., Rozmiar filmu: do 10 MB, Dozwolone formaty: .mp4, .mov, .wmv, .flv, .avi, .avchd)

  Dodaj +

  DO FORMULARZA MOŻNA DOŁĄCZYĆ:

  Referencje od partnerów biznesowych/klientów (maksymalnie 4 pliki, rozmiar plików max.10 MB, Dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt).

  Dodaj +

  Wszystkie informacje zawarte powyżej, są informacjami poufnymi. Będą wykorzystane przez audytora konkursu i członków kapituły w celu wyłonienia laureatki.

  Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

  Zgłoszenia nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów nie będą podlegały ocenie.