04

Liderka w Nowych Technologiach

Kategoria otwarta
Partnerem kategorii jest

W tej kategorii nagradzamy kobiety, które stworzyły nową technologię (w obszarach STEM i medycyny) lub wykorzystują nową technologię w biznesie i dzięki niej mają szansę na rynkowy sukces.

Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie?

  • poziom innowacyjności stworzonego lub wykorzystywanego rozwiązania (produktu, usługi) i jego wpływ na rozwój biznesu,
  • wizja i strategia rozwoju firmy/organizacji w obszarze nowych technologii,
  • efektywność podjętych inwestycji w nowe technologie lub rozwój innowacyjnych produktów/usług.

Zanim wypełnisz formularz w tej kategorii zapoznaj się ze wszystkimi kryteriami formalnymi i kryteriami oceny w Regulaminie.

Poznaj Lożę Ekspertów i Jury Główne