06

Pracodawca Równych Szans

Kategoria otwarta
Partnerem kategorii jest

W tej kategorii nagradzamy pracodawców, który realizują inicjatywy i projekty lub wprowadzają rozwiązania dla pracowników neuroróżnorodnych i/lub z niepełnosprawnościami.

W tej kategorii oceniamy:

  • różnorodność zrealizowanych inicjatyw/projektów lub wprowadzonych rozwiązań,
  • skala i mierzalne efekty wprowadzonych działań,
  • planowane nowe działania/rozwiązania dla pracowników neuroróżnorodnych i/lub osób z niepełnosprawnościami,
  • odpowiedzialność społeczna firmy (wpływ na środowisko, społeczeństwo, etc.)

UWAGA: Zanim wypełnisz formularz w tej kategorii zapoznaj się ze wszystkimi kryteriami formalnymi i kryteriami oceny.

Poznaj Lożę Ekspertów i Jury Główne