Partnerem Kategorii jest:

W tej kategorii nagradzamy kobiety tworzące firmy w początkowym stadium rozwoju, które osiągają przychody poniżej 5 mln rocznie. Firma powinna posiadać minimum prototyp innowacyjnego produktu lub rozwiązania.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

  • czy firma jest skalowalna,
  • na ile innowacyjny jest produkt/usługa/dystrybucja/marketing,
  • czy źródła finansowania zostały wykorzystane efektywnie,
  • na czym polega przewaga konkurencyjna,
  • jaki jest przewidywany potencjał rynku dla tego rozwiązania,
  • jakie doświadczenie wnoszą członkowie zespołu.
UWAGA: Zanim wypełnisz formularz w tej kategorii zapoznaj się ze wszystkimi kryteriami formalnymi i kryteriami oceny.

Poznaj Lożę Ekspertów i Jury Główne