02

Startup Roku

Kategoria otwarta
Partnerem kategorii jest

W tej kategorii nagradzamy kobiety, tworzące firmy posiadające minimum prototyp innowacyjnego produktu lub rozwiązania z preferowanych obszarów: IT, finanse, zdrowie, HR, sprzedaż, marketing, automatyzacja, badania i rozwój.

Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie?

  • skalowalność firmy,
  • stopień, w jaki produkt odpowiada na potrzeby użytkowników lub rozwiązuje ich problem,
  • innowacyjność rozwiązania,
  • przewagę konkurencyjną,
  • doświadczenie zespołu,
  • przewidywany potencjał rynku dla tego rozwiązania,
  • efektywność pozyskania i wykorzystania finansowania,
  • stopień komercjalizacji produktu/usługi.

Zanim wypełnisz formularz w tej kategorii zapoznaj się ze wszystkimi kryteriami formalnymi i kryteriami oceny w Regulaminie.

Poznaj Lożę Ekspertów i Jury Główne