07

Female Champion of Change

Kategoria zamknięta
Partnerem kategorii jest

W tej kategorii nagradzamy liderki pracujące w korporacjach, zajmujące wysokie stanowiska (n oraz n-1) , które wdrażają i realizują działania wspierające kobiety i rozwój różnorodności wewnątrz swojej organizacji.

Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

  • strategię budowania oraz promowania kultury różnorodności i włączania w organizacji,
  • wprowadzone rozwiązania, ich zasięg/skala i innowacyjność,
  • wpływ prowadzonych działań na wzmacnianie pozycji kobiet w organizacji i przyczyniające się do zwiększenia liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych w organizacji,
  • plany na rozwój działań w obszarze diversity & inclusion, a także wspierania rozwoju zawodowego kobiet wewnątrz organizacji.

W tej kategorii Kandydaci są nominowani przez członków jury konkursu, ekspertów oraz Fundację.