08

Male Champion of Change

Kategoria zamknięta
Partnerem kategorii jest

W tej kategorii nagradzamy mężczyzn zajmujących kluczowe stanowiska kierownicze lub zarządcze (tj. są dyrektorami, członkami zarządu lub prezesami) w korporacjach. Realizują działania na rzecz promowania różnorodności i budowania kultury włączającej, równości płci i wspierania kobiet w biznesie.

Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie?

  • strategię budowania oraz promowania kultury różnorodności i włączania w organizacji,
  • wprowadzone rozwiązania, ich zasięg/skala i innowacyjność,
  • wpływ prowadzonych działań na wzmacnianie pozycji kobiet w organizacji i przyczyniające się do zwiększenia liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych w organizacji,
  • plany na rozwój działań w obszarze diversity & inclusion, a także wspierania rozwoju zawodowego kobiet wewnątrz organizacji.

W tej kategorii Kandydaci są nominowani przez członków jury konkursu, ekspertów oraz Fundację.