Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – formularz zgłoszeniowy

Zgłoś się do konkursu Sukces Pisany Szminką
Bizneswoman Roku

Termin głosowania już minął
Zapraszamy za rok.