Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – formularz zgłoszeniowy

Zgłoś się do konkursu Sukces Pisany Szminką
Bizneswoman Roku

W tej kategorii nagradzamy kobiety, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, są założycielkami, współzałożycielkami lub prezeskami firm.
WAŻNE: Klikając w czerwone kropki, możesz przejść przez cały formularz, zanim go wypełnisz, by zorientować się, jakie dane będą potrzebne. Nie można zapisać formularza w trakcie wypełniania. Pamiętaj, by w formularzu zawrzeć możliwie wiele konkretnych informacji, danych oraz linków do strony, profili w mediach społecznościowych, wideo prezentacji, które lepiej pomogą nam poznać Ciebie i Twój projekt lub firmę.

 1. Imię

  NIP firmy

  Nazwisko

  KRS/Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej

  Data urodzenia

  Adres firmy

  Adres strony www firmy

  Zajmowane stanowisko

  Telefon Kandydatki

  Nazwa firmy

  E-mail Kandydatki

 2. Informacje o kandydatce - prosimy opisać Pani zaangażowanie i rolę w obszarach związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu. (max. 1200 znaków)

  Prosimy o zamieszczenie krótkiego opisu działania (produkt, usługa, akcja). (max. 1200 znaków)

  Jaka jest skala problemu? (max. 1200 znaków)

  Jakie działania Pani podejmuje/podjęła, by rozwiązać problem? (max. 1200 znaków)

  Jaki jest cel i zasięg podjętych działań - w jaki sposób odpowiadają na problem? (max. 1200 znaków)

 3. Ile osób objętych jest pomocą w przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu? (max. 600 znaków)

  Proszę wskazać grupę docelową (kto jest klientem/ beneficjentem) realizowanych przedsięwzięć. (max. 1200 znaków)

  Prosimy o przedstawienie rezultatów przedsięwzięcia, np. wpływ na warunki życia, stosunki międzyludzkie, dostęp do informacji, rozwój lokalnej społeczności, rozwój wiedzy, przeciwdziałanie wykluczeniu, etc. (max. 1200 znaków)

 4. DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Pisemną zgodę osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na udział w Konkursie oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu (Załącznik nr 1, rozmiar pliku max.10 MB, Dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt).

  DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Aktualny wyciąg z CEIDG lub KRS (rozmiar pliku max.10 MB, Dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt)

  Dodaj +

  DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Sprawozdanie finansowe za ostatni rok finansowy (rozmiar plików max.10 MB, Dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt)

  Dodaj +

  DO FORMULARZA MOŻNA DOŁĄCZYĆ:

  Film przedstawiający organizację i/lub opisujący podjęte przedsięwzięcia w ramach wspierania rodziców i ich dzieci. (Długość: 90 sec., Rozmiar filmu: do 10 MB, Dozwolone formaty: .mp4, .mov, .wmv, .flv, .avi, .avchd)

  Dodaj +

  DO FORMULARZA MOŻNA DOŁĄCZYĆ:

  Referencje od partnerów biznesowych/klientów (maksymalnie 4 pliki, rozmiar plików max.10 MB, Dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt).

  Dodaj +

  Wszystkie informacje zawarte powyżej, są informacjami poufnymi. Będą wykorzystane przez audytora konkursu i członków kapituły w celu wyłonienia laureatki.

  Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

  Zgłoszenia nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów nie będą podlegały ocenie.