Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – formularz zgłoszeniowy

WAŻNE: Nie można zapisać formularza w trakcie wypełniania. Klikając w czerwone kropki, możesz przejść przez cały formularz, zanim go wypełnisz, by zorientować się, jakie dane będą potrzebne. Pamiętaj, by w formularzu zawrzeć możliwie wiele konkretnych informacji, danych oraz linków do strony, profili w mediach społecznościowych, wideo prezentacji, które lepiej pomogą nam poznać Ciebie i Twój projekt lub firmę.

IMIĘ/IMIONA KANDYDATKI/KANDYDATEK:
NAZWISKO/NAZWISKA KANDYDATKI/KANDYDATEK:
ZAJMOWANE STANOWISKO/A:
NAZWA FIRMY/ORGANIZACJI (wraz z jej formą prawną):
NUMER KRS FIRMY (nie dotyczy JDG):
DATA WPISU DO KRS:
NUMER NIP FIRMY:
ADRES E-MAIL KANDYDATKI:
TELEFON KONTAKTOWY DO KANDYDATKI:
ADRES STRONY WWW:
ADRES KORESPONDENCYJNY:
Oświadczam, że:
Wybierz jedną z odpowiedzi, aby sprawdzić czy spełniasz wymogi formalne:
1. Opisz swoje zaangażowanie i rolę w obszarach związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu. [max 1200 znaków]
2. Opisz krótko prowadzone działania (produkt, usługa, akcja) [max 1200 znaków]
3. Wskaż zasięg działań:
4. Opisz, jak wielka jest skala problemów i wyzwań, którym przeciwdziałasz [max 1200 znaków]
5. Opisz podjęte działania w celu rozwiązania/zniwelowania problemu [max 1200 znaków]
6. Wskaż liczbę osób objętych pomocą z obszaru przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu? [max 600 znaków]
7. Wskaż grupę docelową/beneficjentów realizowanych przedsięwzięć oraz wielkość tej grupy [max 600 znaków]
8. Opisz efektywność swoich działań i rezultaty przedsięwzięcia, np. wpływ na warunki życia, stosunki międzyludzkie, dostęp do informacji, rozwój lokalnej społeczności, rozwój wiedzy, przeciwdziałanie wykluczeniu, etc. [max 1200 znaków]
9. Wklej linki do materiałów, które pomogą nam Cię lepiej poznać - profili w mediach społecznościowych, wideowizytówki, zdjęć z twojej firmy:
DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO TRZEBA DOŁĄCZYĆ:
Pisemną zgodę Kandydatki na udział w Konkursie oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu

Rozmiar pliku max.10 MB, dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt

Dodaj +
Aktualny wyciąg z CEIDG lub KRS

Rozmiar pliku max.10 MB, dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt

Dodaj +
Sprawozdanie finansowe lub KPiR za pełny rok finansowy 2021 [nie dotyczy fundacji i stowarzyszeń]

Maksymalnie 3 pliki, rozmiar plików max.10 MB, dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt

Dodaj +
DO FORMULARZA MOŻNA DOŁĄCZYĆ:
Film

Długość: 90 sec., Rozmiar filmu: do 10 MB, dozwolone formaty: .mp4, .mov, .wmv, .flv, .avi, .avchd

Dodaj +
Referencje od partnerów biznesowych/klientów

maksymalnie 4 pliki, rozmiar plików max.10 MB, dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt

Dodaj +
Wszystkie informacje zawarte powyżej, są informacjami poufnymi. Będą wykorzystane przez audytora konkursu i członków kapituły w celu wyłonienia laureatki.

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Zgłoszenia nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów nie będą podlegały ocenie.

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką. Zapoznaj się z Polityką prywatności, w której opisujemy w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz jakie prawa w związku z tym Ci przysługują.