Marcin Mączyński

Eksperci - Liderka w Branży HoReCa
15 grudnia, 2023
News thumbnail

Sekretarz generalny IGHP. Od 2016 roku pełni funkcję sekretarza generalnego oraz członka zarządu Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, największej organizacji samorządu gospodarczego w branży hotelarskiej. Od 2020 roku aktywnie uczestniczy w pracach Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń #TUgether, której IGHP jest członkiem założycielem. W latach 2007 – 2013 pracował w sieci hoteli Gromada, gdzie był m.in. dyrektorem centralnego biura sprzedaży i marketingu oraz dyrektorem biura hoteli. Od 2014 do 2016 r. pełnił funkcje menedżerskie w Grupie Trip, m.in. doradcy zarządu Grupy Trip i wiceprezesa zarządu hotelu Ossa, jednego z największych hoteli konferencyjnych w Polsce. Od wielu lat udziela się czynnie w organizacjach samorządowych sektora hotelarsko-turystycznego. W 2014 roku został wybrany do Rady Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Był też wiceprezesem zarządu Zrzeszenia Agentów IATA w Polsce oraz przewodniczącym Komisji IATA w Polskiej Izbie Turystyki, a także członkiem Rady Programowej PIT. Zasiada w Komisji Współpracy z Polonią Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W trakcie kryzysu wywołanego przez koronawirusa brał aktywny udział w pracach zespołów branżowych dotyczących optymalnych rozwiązań pomocowych dla hotelarzy. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

PODOBNE ARTYKUŁY