Joanna Mihułka-Petru

Jury
23 października, 2023
News thumbnail

Od dwudziestu lat związana z sektorem edukacyjnym. Od 2020 roku Prezeska Altkom Akademii S.A., lidera branży szkoleniowej w Polsce. Odpowiada za prowadzenie i rozwój organizacji w Polsce, kieruje procesem ekspansji na rynki zagraniczne. Propaguje ideę lifelong learning’u, osadzając ją w biznesowych realiach branży edukacyjnej. Wcześniej posłanka na Sejm – inicjatorka wielu projektów legislacyjnych dla branży edukacyjnej (formalnej i pozaformalnej). Założyła Zespół Parlamentarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet i Przeciwdziałania Dyskryminacji ze względu na Płeć. Zajmowała też stanowisko prezeski fundacji Bo Tak – działając na rzecz aktywizacji kobiet w życiu publicznym. W tym okresie zaangażowana w Women’s Democracy Network, poświęconą aktywności kobiet na rzecz demokracji. Przed 2014 rokiem była kanclerzem uczelni wyższej, którą zarządzała 3 lata. Do 2010 roku prowadziła własną firmę – portal szkoleniowy, produkcja e-learningu i dom mediowy, jednocześnie łącząc te obowiązki z piastowaniem stanowiska członkini zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, MBA Essentials London School of Economics, obecnie doktorantka. W działalności publicznej i zawodowej stawia na wzmacnianie przedsiębiorczości kobiet i tworzenie równościowych standardów w biznesie oraz innych obszarach życia.

PODOBNE ARTYKUŁY