Startup Roku

WAŻNE: Nie można zapisać formularza w trakcie wypełniania. Klikając w czerwone kropki, możesz przejść przez cały formularz, zanim go wypełnisz, by zorientować się, jakie dane będą potrzebne. Pamiętaj, by w formularzu zawrzeć możliwie wiele konkretnych informacji, danych oraz linków do strony, profili w mediach społecznościowych, wideo prezentacji, które lepiej pomogą nam poznać Ciebie i Twój projekt lub firmę.

IMIĘ/IMIONA KANDYDATKI/KANDYDATEK:
NAZWISKO/NAZWISKA KANDYDATKI/KANDYDATEK:
ZAJMOWANE STANOWISKO/A:
NAZWA FIRMY (wraz z jej formą prawną):
NUMER KRS FIRMY (nie dotyczy JDG):
DATA WPISU DO KRS:
NUMER NIP FIRMY:
ADRES E-MAIL KANDYDATKI:
TELEFON KONTAKTOWY DO KANDYDATKI:
ADRES STRONY WWW:
ADRES KORESPONDENCYJNY:
Pola wymagane – jeżeli nie spełniasz, któregoś z tych kryteriów formalnych to nie możesz zgłosić się do konkursu
1. Opisz profil działalności swojej firmy [300 znaków]
2. Opisz krótką historię rozwoju firmy [600 znaków]
3. Opisz produkt/usługę, którą oferujesz na rynku [1200 znaków] odpowiadają na pytania:
  • Jaki problem rozwiązuje lub na jaką potrzebę odpowiada produkt/usługa/rozwiązanie;
  • Do jakiej grupy klientów kierowany jest produkt/usługa;
  • Jakie są 3 najważniejsze cechy produktu.
4. Przedstaw dowód lub uzasadnienie potencjału na skalowalność biznesu. [max 1200 znaków]
5. Opisz doświadczenie wnoszone przez poszczególnych członków zespołu. [max 1200 znaków]
6. Opisz, na czym polega innowacyjność produktu/usługi/rozwiązania. [max 1200 znaków]
7. Wskaż przewagę konkurencyjną produktu/usługi/rozwiązania/sposobu dystrybucji/marketingu. [max 1200 znaków]
8. Opisz grupę docelową produktu/usługi/rozwiązania i wskaż jej wielkość. [max 600 znaków]
9. Opisz, w jaki sposób docierasz z produktem/usługą/rozwiązaniem do klientów. (Opisz kanały dystrybucji/sprzedaży, działalność marketingową i promocyjną. Wskaż efektywność podjętych działań). [max 1200 znaków]
10. Opisz dotychczasowe osiągnięcia/efekty biznesowe (wzrost przychodów, wzrost liczby klientów, wyjście na rynki międzynarodowe, inne). [max 600 znaków]
11. Opisz potencjał rozwoju firmy (Wskaż sposób, w jaki będziesz rozwijać swój produkt/ usługę/rozwiązanie, plany wejścia na rynki międzynarodowe i działania podjęte w tym celu. Wskaż przewidywany wzrost przychodów oraz jego źródła). [max 1200 znaków]
12. Opisz strukturę finansową firmy wskazując: [1200 znaków]
  • na ile rozwój firmy finansowany był ze środków własnych;
  • na ile rozwój firmy finansowany był z dotacji, kredytów lub środków z funduszy zalążkowych, funduszy VC;
  • w jaki sposób pozyskiwane środki finansowe zostały wykorzystane.
    [Weź pod uwagę środki trwałe, wartości niematerialne, zatrudnienie, usługi zewnętrzne, badania i rozwój, działalność promocyjną, itd. Możesz wskazać wykorzystanie środków w procentach].
13. Wklej linki do materiałów, które pomogą nam Cię lepiej poznać - profili w mediach społecznościowych, wideowizytówki, zdjęć z twojej firmy:
DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO TRZEBA DOŁĄCZYĆ:
Pisemną zgodę Kandydatki na udział w Konkursie oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu

Rozmiar pliku max.10 MB, dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt

Dodaj +
Aktualny wyciąg z CEIDG lub KRS

Rozmiar pliku max.10 MB, dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt

Dodaj +
Sprawozdanie finansowe lub KPiR za pełne lata finansowe 2020 i 2021

Maksymalnie 3 pliki, rozmiar plików max.10 MB, dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt

Dodaj +
DO FORMULARZA MOŻNA DOŁĄCZYĆ:
Film

Długość: 90 sec., Rozmiar filmu: do 10 MB, dozwolone formaty: .mp4, .mov, .wmv, .flv, .avi, .avchd

Dodaj +
Referencje od partnerów biznesowych/klientów

maksymalnie 4 pliki, rozmiar plików max.10 MB, dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt

Dodaj +
Wszystkie informacje zawarte powyżej, są informacjami poufnymi. Będą wykorzystane przez audytora konkursu i członków kapituły w celu wyłonienia laureatki.

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Zgłoszenia nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów nie będą podlegały ocenie.

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką. Zapoznaj się z Polityką prywatności, w której opisujemy w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz jakie prawa w związku z tym Ci przysługują.