Pracodawca Równych Szans – formularz zgłoszeniowy

WAŻNE: Nie można zapisać formularza w trakcie wypełniania. Klikając w czerwone kropki, możesz przejść przez cały formularz, zanim go wypełnisz, by zorientować się, jakie dane będą potrzebne. Pamiętaj, by w formularzu zawrzeć możliwie wiele konkretnych informacji, danych oraz linków do strony, profili w mediach społecznościowych, wideo prezentacji, które lepiej pomogą nam poznać Ciebie i Twój projekt lub firmę.

NAZWA FIRMY/ORGANIZACJI (wraz z jej formą prawną):
NUMER KRS FIRMY:
DATA WPISU DO KRS:
NUMER NIP FIRMY (nie dotyczy JDG):
ADRES KORESPONDENCYJNY:
ADRES STRONY WWW:
IMIĘ OSOBY KONTAKTOWEJ:
NAZWISKO OSOBY KONTAKTOWEJ:
ZAJMOWANE STANOWISKO:
ADRES E-MAIL DO OSOBY KONTAKTOWEJ:
TELEFON DO OSOBY KONTAKTOWEJ:
1. Czy w organizacji istnieje oddzielna osoba/zespół/sieć pracownicza dbająca o szczególne potrzeby pracowników neuroróżnorodnych i/lub z niepełnosprawnościami?
2. Opisz prowadzone działania edukacyjne ukierunkowane na promowanie kultury różnorodności [max. 1200 znaków]
3. Opisz zrealizowane inicjatywy/projekty/rozwiązania dla pracowników neuroróżnorodnych i/lub z niepełnosprawnościami w latach 2020-2022 [max. 1200 znaków].
4. Opisz, jakie firma posiada rozwiązania dla pracowników neuroróżnorodnych i/lub z niepełnosprawnościami (rozwiązania technologiczne, udogodnienia, komunikacja, wsparcie psychologiczne, zmiany w zakresie dostosowania przestrzeni, etc.) [max. 1200 znaków].
5. Opisz skalę działań (np. liczba pracowników, która skorzystała, liczba placówek, w której zostały wprowadzony zmiany, etc.) [max. 600 znaków].
6. Opisz, w jaki sposób organizacja mierzy efektywność zrealizowanych działań i zadowolenie pracowników z proponowanych przez nią rozwiązań. Przedstaw mierzalne efekty [max. 600 znaków].
7. Opisz, jakie nowe działania/rozwiązania dla pracowników neuroróżnorodnych i/lub z niepełnosprawnościami planuje wprowadzić organizacja w najbliższych dwóch latach. [max. 1200 znaków].
8. Opisz działania firmy realizowane w ramach odpowiedzialności społecznej organizacji (wpływ na środowisko, społeczeństwo, etc.) [max. 600 znaków].
9. Czy organizacja o zastosowanych inicjatywach/projektach/działaniach dla pracowników neuroróżnorodnych i/lub z niepełnosprawnościami informuje publicznie, np. na swojej stronie internetowej oraz uwzględnia te informacje w ogłoszeniach o pracę. Jeżeli tak to podaj przykłady. [max 600 znaków]
10. Wklej linki do materiałów, które pomogą nam Cię lepiej poznać realizowane przez Ciebie działania - profili w mediach społecznościowych, wideowizytówki, zdjęć z twojej firmy, etc.:
DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO TRZEBA DOŁĄCZYĆ:
Pisemną zgodę na zgłoszenie Organizacji w Konkursie oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu

Rozmiar pliku max.10 MB, dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt

Dodaj +
Aktualny wyciąg z CEIDG lub KRS

Rozmiar pliku max.10 MB, dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt

Dodaj +
DO FORMULARZA MOŻNA DOŁĄCZYĆ:
Film

Długość: 90 sec., Rozmiar filmu: do 10 MB, dozwolone formaty: .mp4, .mov, .wmv, .flv, .avi, .avchd

Dodaj +
Referencje od partnerów biznesowych/klientów/pracowników

maksymalnie 4 pliki, rozmiar plików max.10 MB, dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt

Dodaj +
Wszystkie informacje zawarte powyżej, są informacjami poufnymi. Będą wykorzystane przez audytora konkursu i członków kapituły w celu wyłonienia laureatki.

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Zgłoszenia nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów nie będą podlegały ocenie.

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką. Zapoznaj się z Polityką prywatności, w której opisujemy w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz jakie prawa w związku z tym Ci przysługują.