Firma dostępna osobom ze szczególnymi potrzebami – formularz zgłoszeniowy

Zgłoś się do konkursu Sukces Pisany Szminką
Bizneswoman Roku

W tej kategorii nagradzamy:
- kobiety prowadzące działalność gospodarczą lub pełniące kluczowe stanowiska kierownicze lub zarządcze (tj. są dyrektorkami, kierowniczkami, członkiniami zarządu lub prezeskami) w spółkach prawa handlowego, które wdrażają i realizują działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami / neuroróżnorodnych
- organizacje, które są pracodawcą oraz wdrożyły i aktywnie prowadzą działania mające na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami / neuroróżnorodnych
- NGO’s (fundacje, stowarzyszenia), które aktywnie działają na rzecz rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami / neuroróżnorodnych
WAŻNE: Klikając w czerwone kropki, możesz przejść przez cały formularz, zanim go wypełnisz, by zorientować się, jakie dane będą potrzebne. Nie można zapisać formularza w trakcie wypełniania. Pamiętaj, by w formularzu zawrzeć możliwie wiele konkretnych informacji, danych oraz linków do strony, profili w mediach społecznościowych, wideo prezentacji, które lepiej pomogą nam poznać Ciebie i Twój projekt lub firmę.

 1. Imię

  NIP firmy

  Nazwisko

  KRS/Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej

  Data urodzenia

  Adres firmy

  Adres strony www firmy

  Zajmowane stanowisko

  Telefon Kandydatki

  Nazwa firmy

  E-mail Kandydatki

 2. Prowadzisz firmę czy NGO?

  Czy w firma/organizacja wdrożyła politykę działań na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami / neuroróżnorodnych.

  Proszę opisać rodzaj i zakres praktyk stosowanych w organizacji na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami / neuroróżnorodnych. [max. 1300 znaków]

  Proszę opisać prowadzone działania edukacyjne ukierunkowane na promowanie kultury różnorodności.  [max. 1300 znaków]

  Proszę przedstawić wprowadzone zmiany w zakresie dostosowania przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. [max. 1300 znaków]

  Proszę przedstawić wprowadzone zmiany w zakresie dostosowania przestrzeni do potrzeb osób neuroróżnorodnych oraz chorób z zaburzeniami psychicznymi (np. osoby w spektrum, wysoko wrażliwe osoby WWO, osoby z ADHD, chorujące na depresję) [max. 1300 znaków]

 3. DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Pisemną zgodę Kandydatki na udział w Konkursie oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu (Załącznik nr 1, rozmiar pliku max.10 MB, Dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt).

  DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Aktualny wyciąg z CEIDG lub KRS (rozmiar pliku max.10 MB, Dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt)

  Dodaj +

  DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Sprawozdanie finansowe za ostatni rok finansowy (maksymalnie 3 pliki, rozmiar plików max.10 MB, Dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt)

  Dodaj +

  DO FORMULARZA MOŻNA DOŁĄCZYĆ:

  Film (Długość: 90 sec., Rozmiar filmu: do 10 MB, Dozwolone formaty: .mp4, .mov, .wmv, .flv, .avi, .avchd)

  Dodaj +

  DO FORMULARZA MOŻNA DOŁĄCZYĆ:

  Referencje od partnerów biznesowych/ instytucji/ stowarzyszeń/ fundacji towarzyszących (maksymalnie 4 pliki, rozmiar plików max.10 MB, Dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt)

  Dodaj +

  Wszystkie informacje zawarte powyżej, są informacjami poufnymi. Będą wykorzystane przez audytora konkursu i członków kapituły w celu wyłonienia laureatki.

  Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

  Zgłoszenia nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów nie będą podlegały ocenie.