Mikrobiznes – formularz zgłoszeniowy

Zgłoś się do konkursu Sukces Pisany Szminką
Bizneswoman Roku

W tej kategorii nagradzamy kobiety, które swój pomysł na firmę wdrożyły już w życie i działają lokalnie lub mają sklep internetowy. Oferują rozwiązanie oparte o wykorzystanie lokalnych zasobów, odwołujące się do dziedzictwa regionu, mające wpływ na lokalną społeczność odpowiadające na potrzebę rynku lokalnego lub ogólnopolskiego albo tę potrzebę kreują, a przy tym osiągają przychód do 1 miliona złotych rocznie.
WAŻNE: Klikając w czerwone kropki, możesz przejść przez cały formularz, zanim go wypełnisz, by zorientować się, jakie dane będą potrzebne. Nie można zapisać formularza w trakcie wypełniania. Pamiętaj, by w formularzu zawrzeć możliwie wiele konkretnych informacji, danych oraz linków do strony, profili w mediach społecznościowych, wideo prezentacji, które lepiej pomogą nam poznać Ciebie i Twój projekt lub firmę.

 1. Imię

  NIP firmy

  Nazwisko

  KRS/Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej

  Data urodzenia

  Adres firmy

  Adres strony www firmy

  Zajmowane stanowisko

  Telefon Kandydatki

  Nazwa firmy

  E-mail Kandydatki

 2. Czy jesteś właścicielką lub wspólniczką w firmie i posiadasz minimum 30% udziałów oraz wchodzisz w skład zarządu, a jeśli nie został powołany, pełnisz w firmie rolę kierowniczą?

  Opisz krótko swoją firmę (data powstania, krótka historia rozwoju firmy, profil działalności). (max. 1200 znaków)

  Określ, na jaką potrzebę rynkową odpowiada twój produkt/ usługa/ rozwiązanie lub jaką potrzebę kreuje). (max. 1200 znaków)

  Określ zasięg działania twojej firmy: miasto lub miasta, województwo. (max. 600 znaków)

  Kto jest odbiorcą twojego produktu/ usługi/ rozwiązania? Scharakteryzuj grupę docelową. (max. 600 znaków)

  W jaki sposób docierasz do klientów? (kanały dystrybucji, działania promocyjne (prosimy o podanie linków do stron www i profili w mediach społecznościowych)). (max. 600 znaków)

 3. Określ efektywność przyjętego planu biznesowego (jak kształtuje się wzrost liczby klientów, przedstaw jak kształtują się przychody firmy). (max. 600 znaków)

  Opisz strategię rozwoju firmy (jak rozwijasz produkt/ usługę/ rozwiązanie, wskaż potencjalne przychody w kolejnym roku działalności). (max. 1200 znaków)

  Opisz wpływ swojej działalności na lokalną społeczność, w jaki sposób wykorzystuje lokalne zasoby lub odwołuje się do dziedzictwa regionu. (max. 1200 znaków)

  Wskaż swój największy dotychczasowy sukces biznesowy w tym projekcie. (max. 600 znaków)

 4. DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Pisemną zgodę Kandydatki na udział w Konkursie oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu (Załącznik nr 1, rozmiar pliku max.10 MB, Dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt).

  DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Aktualny wyciąg z CEIDG lub KRS (rozmiar pliku max.10 MB, Dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt)

  Dodaj +

  DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Sprawozdanie finansowe za ostatni rok finansowy (rozmiar plików max.10 MB, Dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt)

  Dodaj +

  DO FORMULARZA MOŻNA DOŁĄCZYĆ:

  Film (Długość: 90 sec., Rozmiar filmu: do 10 MB, Dozwolone formaty: .mp4, .mov, .wmv, .flv, .avi, .avchd)

  Dodaj +

  DO FORMULARZA MOŻNA DOŁĄCZYĆ:

  Referencje od partnerów biznesowych/klientów (maksymalnie 4 pliki, rozmiar plików max.10 MB, Dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt).

  Dodaj +

  Wszystkie informacje zawarte powyżej, są informacjami poufnymi. Będą wykorzystane przez audytora konkursu i członków kapituły w celu wyłonienia laureatki.

  Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

  Zgłoszenia nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów nie będą podlegały ocenie.