Pomysł na Start/Biznes lokalny – formularz zgłoszeniowy

Zgłoś się do konkursu Sukces Pisany Szminką
Bizneswoman Roku

W tej kategorii nagradzamy kobiety, które swój pomysł na firmę wdrożyły już w życie i działają lokalnie lub mają sklep internetowy. Ich firmy istnieją nie dłużej niż dwa lata i oferują rozwiązanie odpowiadające na potrzebę rynku lokalnego lub ogólnopolskiego albo tę potrzebę kreują, a przy tym osiągają przychód do 1 miliona złotych rocznie.
WAŻNE: Klikając w czerwone kropki, możesz przejść przez cały formularz, zanim go wypełnisz, by zorientować się, jakie dane będą potrzebne. Nie można zapisać formularza w trakcie wypełniania. Pamiętaj, by w formularzu zawrzeć możliwie wiele konkretnych informacji, danych oraz linków do strony, profili w mediach społecznościowych, wideo prezentacji, które lepiej pomogą nam poznać Ciebie i Twój projekt lub firmę.

 1. Imię

  NIP firmy

  Nazwisko

  KRS/Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej

  Data urodzenia

  Adres firmy

  Adres strony www firmy

  Zajmowane stanowisko

  Telefon Kandydatki

  Nazwa firmy

  E-mail Kandydatki

 2. Opisz krótko swoją firmę (data powstania, krótka historia rozwoju firmy, profil działalności).

  Określ, na jaką potrzebę rynkową odpowiada twój produkt/ usługa/ rozwiązanie lub jaką potrzebę kreuje).

  Określ zasięg działania twojej firmy: miasto lub miasta, województwo.

  Kto jest odbiorcą twojego produktu/ usługi/ rozwiązania? Scharakteryzuj grupę docelową.

  W jaki sposób docierasz do klientów? (kanały dystrybucji, działania pomocyjne (prosimy o podanie linków do stron www i profili w mediach społecznościowych)).

 3. Określ efektywność przyjętego planu biznesowego (jak kształtuje się wzrost liczby klientów, przedstaw jak kształtują się przychody firmy).

  Opisz strategię rozwoju firmy (jak rozwijasz produkt/ usługę/ rozwiązanie, wskaż potencjalne przychody w kolejnym roku działalności).

  Opisz wpływ swojej działalności na lokalną społeczność.

  Wskaż swój największy dotychczasowy sukces biznesowy w tym projekcie.

 4. DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Pisemną zgodę Kandydatki na udział w Konkursie oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu (Załącznik nr 1).

  Pobierz +
  Dodaj +

  DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Aktualny wyciąg z CEIDG lub KRS (PDF)

  Dodaj +

  DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Sprawozdanie finansowe za ostatnie dwa pełne lata finansowe (PDF) (maksymalnie 3 pliki)

  Dodaj +

  DO FORMULARZA MOŻNA DOŁĄCZYĆ:

  Film (do 90 sekund)

  Dodaj +

  DO FORMULARZA MOŻNA DOŁĄCZYĆ:

  Referencje od partnerów biznesowych/klientów (maksymalnie 4 pliki).

  Dodaj +

  Wszystkie informacje zawarte powyżej, są informacjami poufnymi. Będą wykorzystane przez audytora konkursu i członków kapituły w celu wyłonienia laureatki.

  Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

  Zgłoszenia nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów nie będą podlegały ocenie.