Ograniczanie śladu węglowego – formularz zgłoszeniowy

Zgłoś się do konkursu Sukces Pisany Szminką
Bizneswoman Roku

W tej kategorii nagradzamy
• kobiety prowadzące działalność gospodarczą lub pełniące kluczowe stanowiska kierownicze lub zarządcze (tj. są dyrektorkami, kierowniczkami, członkiniami zarządu lub prezeskami) w spółkach prawa handlowego, które wdrażają i realizują działania wspierające ograniczanie śladu węglowego.
• organizacje, które są pracodawcą oraz wdrożyły i aktywnie prowadzą działania mające na celu ograniczanie śladu węglowego
• NGO’s (fundacje, stowarzyszenia), które aktywnie działają na rzecz ograniczenia śladu węglowego
WAŻNE: Klikając w czerwone kropki, możesz przejść przez cały formularz, zanim go wypełnisz, by zorientować się, jakie dane będą potrzebne. Nie można zapisać formularza w trakcie wypełniania. Pamiętaj, by w formularzu zawrzeć możliwie wiele konkretnych informacji, danych oraz linków do strony, profili w mediach społecznościowych, wideo prezentacji, które lepiej pomogą nam poznać Ciebie i Twój projekt lub firmę.

 1. Imię

  NIP firmy

  Nazwisko

  KRS/Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej

  Data urodzenia

  Adres firmy

  Adres strony www firmy

  Zajmowane stanowisko

  Telefon Kandydatki

  Nazwa firmy

  E-mail Kandydatki

 2. Prowadzisz firmę czy NGO?

  Czy w firmie monitorowany jest ślad węglowy?

  W jakich obszarach:

  a) ślad węglowy związany z działalnością operacyjną firmy (przeloty, przejazdy, elektryczność oraz ogrzewanie w biurach itp.)

  b) ślad węglowy związany z wytwarzaniem konretnego produktu / produktów (np. produkcja mebli, budowanie, produkcja materiałów budowlanych itp.)

  Czy w organizacji określono cel redukcji śladu węglowego?

 3. DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Pisemną zgodę osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na udział w Konkursie oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu (Załącznik nr 1, rozmiar pliku max.10 MB, Dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt).

  DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Aktualny wyciąg z CEIDG lub KRS (rozmiar pliku max.10 MB, Dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt)

  Dodaj +

  DO FORMULARZA MOŻNA DOŁĄCZYĆ:

  Referencje od partnerów biznesowych/ instytucji/ stowarzyszeń/ fundacji towarzyszących (maksymalnie 4 pliki, rozmiar plików max.10 MB, Dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt)

  Dodaj +

  DO FORMULARZA MOŻNA DOŁĄCZYĆ:

  Film (Długość: 90 sec., Rozmiar filmu: do 10 MB, Dozwolone formaty: .mp4, .mov, .wmv, .flv, .avi, .avchd)

  Dodaj +

  Wszystkie informacje zawarte powyżej, są informacjami poufnymi. Będą wykorzystane przez audytora konkursu i członków kapituły w celu wyłonienia laureatki.

  Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

  Zgłoszenia nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów nie będą podlegały ocenie.