Male Champion of ChangeMale Champion of Change
Wyróżnienie: Michał Gajewski
– Prezes Zarządu Santander Bank Polska. Wdraża politykę równości i poszanowania różnorodności która przynosi wymierne efekty. 84% pracowników, zgadza się z twierdzenie, że w Banku traktuje się wszystkich pracowników tak samo niezależnie od wieku, sytuacji rodzinnej, płci, stanu zdrowia, rasy, wyznania lub orientacja seksualnej, szczeblach struktury organizacyjnej, wysokości płac;

PODOBNE ARTYKUŁY

TYTUŁ INSPIRATORKI ROKU PRZYZNANY !!!

Grand Prix i tym samym tytuł Inspiratorki Roku otrzymała Maja […]

24 marca 2020

ZNAMY LAUREATKI I LAUREATÓW Kategorii Zamkniętych XI edycji konkursu Bizneswoman Roku

Poznaliśmy laureatki i laureatów kategorii zamkniętych XI edycji konkursu Bizneswoman […]

17 marca 2020

ZNAMY LAUREATKI XI EDYCJI KONKURSU Bizneswoman Roku w kategoriach otwartych

Znamy zwyciężczynie kategorii otwartych spośród 710 nominacji w XI edycji […]

10 marca 2020

Znamy Finalistki XI edycji konkursu Bizneswoman Roku

Znamy finalistki XI edycji konkursu Bizneswoman Roku oraz ich przedsięwzięcia […]

12 lutego 2020