Podkategorie:

Firma: przychód poniżej 10 mln zł

Firma: przychód powyżej 10 mln

Partnerem Kategorii jest:

W tej kategorii nagradzamy kobiety, które stworzyły stabilne firmy, tworzące zrównoważone zatrudnienie w regionie, inwestujące w rozwój, mające partnerów w Polsce i w Europie. Dodatkowym atutem będzie pozytywny wpływ społeczny, np. wpływ na środowisko lub lokalną społeczność.

Firma, którą prowadzi kandydatka musi działać nieprzerwanie najpóźniej od grudnia 2016 roku i mieć zamknięte dwa pełne lata finansowe: 2017 i 2018.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

 • czy firma odnotowuje wzrost przychodów i stabilnie się rozwija,
 • czy firma odnotowuje wzrost liczby klientów oraz wzrost zatrudnienia,
 • czy firma podejmuje efektywne działania marketingowe,
 • jaka jest skala działania firmy,
 • czy planowana jest ekspansja na rynki międzynarodowe lub firma już na nich działa,
 • czy wprowadzone działania i rozwiązania są innowacyjne,
 • czy firma ma pozytywny wpływ społeczny, np. na środowisko lub lokalną społeczność.
UWAGA: Zanim wypełnisz formularz w tej kategorii zapoznaj się ze wszystkimi kryteriami formalnymi i kryteriami oceny.

Poznaj Lożę Ekspertów i Jury Główne

Na zgłoszenia czekamy do 29 listopada 2019 roku do godziny 23:59.


Partnerem Kategorii jest:

W tej kategorii nagradzamy kobiety tworzące firmy w początkowym stadium rozwoju, które osiągają przychody poniżej 5 mln rocznie. Firma powinna posiadać minimum prototyp innowacyjnego produktu lub rozwiązania.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

 • czy firma jest skalowalna,
 • na ile innowacyjny jest produkt/usługa/dystrybucja/marketing,
 • czy źródła finansowania zostały wykorzystane efektywnie,
 • na czym polega przewaga konkurencyjna,
 • jaki jest przewidywany potencjał rynku dla tego rozwiązania,
 • jakie doświadczenie wnoszą członkowie zespołu.
UWAGA: Zanim wypełnisz formularz w tej kategorii zapoznaj się ze wszystkimi kryteriami formalnymi i kryteriami oceny.

Poznaj Lożę Ekspertów i Jury Główne

Na zgłoszenia czekamy do 29 listopada 2019 roku do godziny 23:59.


Partnerem Kategorii jest:

W tej kategorii nagradzamy kobiety, które swój pomysł na firmę wdrożyły już w życie i działają lokalnie lub mają sklep internetowy. Ich firmy istnieją nie dłużej niż dwa lata i oferują rozwiązanie odpowiadające na potrzebę rynku lokalnego lub ogólnopolskiego albo tę potrzebę kreują, a przy tym osiągają przychód do 1 miliona złotych rocznie.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

 • czy wdrożony produkt/usługa/rozwiązanie odpowiada na potrzebę rynku lub ją kreuje,
 • czy przyjęta strategia jest efektywna,
 • jaki jest potencjał rozwoju firmy,
UWAGA: Zanim wypełnisz formularz w tej kategorii zapoznaj się ze wszystkimi kryteriami formalnymi i kryteriami oceny.

Poznaj Lożę Ekspertów i Jury Główne

Na zgłoszenia czekamy do 29 listopada 2019 roku do godziny 23:59.


Partnerem Kategorii jest:

W tej kategorii nagradzamy kobiety, które stworzyły nową technologię (w obszarach STEM i medycyny) lub wykorzystują nową technologię w biznesie i dzięki niej mają szansę na rynkowy sukces.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

 • jaki jest poziom innowacyjności stworzonego lub wykorzystywanego rozwiązania (produktu, usługi) i jego wpływ na rozwój biznesu,
 • jaka jest wizja i strategia rozwoju firmy/organizacji w obszarze nowych technologii,
 • czy podjęte dotychczas działania oraz inwestycje w nowe technologie lub rozwój innowacyjnych produktów/usług/ były efektywne,
 • na ile twórcze i nowatorskie były działania podejmowane przez kandydatkę w obszarze nowych technologii.
UWAGA: Zanim wypełnisz formularz w tej kategorii zapoznaj się ze wszystkimi kryteriami formalnymi i kryteriami oceny.

Poznaj Lożę Ekspertów i Jury Główne

Na zgłoszenia czekamy do 29 listopada 2019 roku do godziny 23:59.


Partnerem Kategorii jest:

W tej kategorii nagradzamy kobiety – założycielki, współzałożycielki oraz prezeski NGO’s, czyli fundacji oraz stowarzyszeń działających społecznie.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

 • jaka jest skala i waga problemu, który kandydatka stara się rozwiązać poprzez swoje działania,
 • jaki jest zasięg podjętych działań,
 • jakie są rezultaty podjętych działań i ich wpływ na wybraną społeczność, np. wpływ na warunki życia, stosunki międzyludzkie, rozwój lokalnej społeczności, rozwój wiedzy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • pozytywne referencje od partnerów, instytucji i organizacji współpracujących.
UWAGA: Zanim wypełnisz formularz w tej kategorii zapoznaj się ze wszystkimi kryteriami formalnymi i kryteriami oceny.

Poznaj Lożę Ekspertów i Jury Główne

Na zgłoszenia czekamy do 29 listopada 2019 roku do godziny 23:59.


KATEGORIA ZAMKNIĘTA

Partnerem Kategorii jest:

W tej kategorii nagradzamy liderki pracujące w korporacjach, zajmujące wysokie stanowiska (n oraz n-1) , które wdrażają i realizują działania wspierające kobiety i rozwój różnorodności wewnątrz swojej organizacji.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

 • jak wygląda strategia budowania oraz promowania kultury Diversity&Inclusion w organizacji i jaki wpływ ma nią Kandydatka,
 • jakie działania i rozwiązania zostały wprowadzone oraz jaki jest ich zasięg i innowacyjność,
 • jaki jest wpływ prowadzonych działań na wzmacnianie pozycji kobiet w organizacji i przyczyniające się do zwiększenia liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych w organizacji.
W tej kategorii Kandydatki są nominowane przez członków jury konkursu, ekspertów oraz Fundację.

Na zgłoszenia czekamy do 29 listopada 2019 roku do godziny 23:59.


KATEGORIA ZAMKNIĘTAW tej kategorii nagradzamy mężczyzn zajmujących kluczowe stanowiska kierownicze lub zarządcze (tj. są dyrektorami, członkami zarządu lub prezesami) w korporacjach. Realizują działania na rzecz promowania różnorodności i budowania kultury włączającej, równości płci i wspierania kobiet w biznesie.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

 • jak wygląda strategia budowania oraz promowania kultury Diversity&Inclusion w organizacji i jaki wpływ ma nią Kandydat,
 • jakie działania i rozwiązania zostały wprowadzone oraz jaki jest ich zasięg i innowacyjność,
 • jaki jest wpływ prowadzonych działań na wzmacnianie pozycji kobiet w organizacji i przyczyniające się do zwiększenia liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych w organizacji.

Na zgłoszenia czekamy do 29 listopada 2019 roku do godziny 23:59.


KATEGORIA ZAMKNIĘTA

W tej kategorii nagradzamy kobiety efektywnie łączące prowadzone projekty bądź badania naukowe z obszarami przedsiębiorczości. Realizują postulat dostarczania zasobu wiedzy do gospodarki, tworzą innowacyjne rozwiązania, które mogą zostać zastosowane komercyjnie.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie

 • jaka jest liczba i zasięg publikacji w czołowych czasopismach naukowych,
 • jaka jest liczba zgłoszonych patentów lub zgłoszonych wzorów użytkowych,
 • jaki jest zasięg dotychczasowych osiągnięć,
 • jaka jest efektywność podjętych działań w obszarze przedsiębiorczości.
W tej kategorii Kandydatki są nominowane przez członków jury konkursu, ekspertów oraz Fundację.

Na zgłoszenia czekamy do 29 listopada 2019 roku do godziny 23:59.


KATEGORIA ZAMKNIĘTANagroda w tej kategorii przyznana zostanie przez Jury specjalne kobiecie, która jest liderką opinii, przeciera szlaki w swojej dziedzinie oraz inspiruje inne kobiety do podejmowania odważnych wyzwań.


W X edycji konkursu nagrodę zdobyła Katarzyna Nosowska.

Na zgłoszenia czekamy do 29 listopada 2019 roku do godziny 23:59.


KATEGORIA ZAMKNIĘTA

Partnerem kategorii jest Google Cloud
Partnerem merytorycznym jest Humanites

W tej kategorii nagradzamy firmy, które mają przygotowaną politykę wewnętrzną, która pomaga w codziennym funkcjonowaniu współczesnemu pracownikowi posiadającemu rodzinę.

Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

 • jaki procent mężczyzn i kobiet korzysta z urlopu rodzicielskiego,
 • jakie rozwiązania technologiczne firmy posiadaj/ wprowadzają dla rodziców,
 • jakie są rozwiązania dla pracowników posiadających rodzinę (benefity, komunikacja, kultura, firmowe przedszkola, żłobki, elastyczne godziny pracy, praca zdalna, programy dla rodzin),
 • jak pracodawca planuje rozwój dla pracownika wracającego z urlopu macierzyńskiego / rodzicielskiego.

W tej kategorii Organizacje są nominowane przez członków jury konkursu, ekspertów oraz Fundację.
Na zgłoszenia czekamy do 29 listopada 2019 roku do godziny 23:59.