KATEGORIA OTWARTA

Partnerem Kategorii jest:

W tej kategorii nagradzamy kobiety, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, są założycielkami, współzałożycielkami lub prezeskami firm.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie

  • skalę i zasięg podjętych działań,
  • poziom innowacyjności wdrożonego rozwiązania / produktu / usługi / działania,
  • wpływ podjętych działań na społeczność, której dotyczy wykluczenie cyfrowe,

UWAGA: Zanim wypełnisz formularz w tej kategorii zapoznaj się ze wszystkimi kryteriami formalnymi i kryteriami oceny.

Poznaj Lożę Ekspertów i Jury Główne

Na zgłoszenia czekamy do 14 lutego 2021 roku do godziny 23:59.