KATEGORIA ZAMKNIĘTA

Partnerem Kategorii jest:

W tej kategorii nagradzamy kobiety, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, są założycielkami, współzałożycielkami lub prezeskami firm, lub pełnią kluczowe stanowiska kierownicze lub zarządcze wewnątrz swojej organizacji.

Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

  • zakres monitorowania śladu węglowego
  • kompleksowość planu związanego z ograniczaniem śladu węglowego
  • efekty dotychczasowych, prowadzonych działań mających na celu zmniejszenie śladu węglowego
  • stopień zaangażowania członków zarządu w ograniczanie śladu węglowego
  • stopień zaangażowania pracowników w ograniczanie śladu węglowego

W tej kategorii Kandydatki / Organizacje są nominowane przez członków jury konkursu, ekspertów oraz Fundację.