KATEGORIA ZAMKNIĘTA

W tej kategorii nagradzamy kobiety efektywnie łączące prowadzone projekty bądź badania naukowe z obszarami przedsiębiorczości. Realizują postulat dostarczania zasobu wiedzy do gospodarki, tworzą innowacyjne rozwiązania, które mogą zostać zastosowane komercyjnie.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie

  • jaka jest liczba i zasięg publikacji w czołowych czasopismach naukowych,
  • jaka jest liczba zgłoszonych patentów lub zgłoszonych wzorów użytkowych,
  • jaki jest zasięg dotychczasowych osiągnięć,
  • jaka jest efektywność podjętych działań w obszarze przedsiębiorczości.
W tej kategorii Kandydatki są nominowane przez członków jury konkursu, ekspertów oraz Fundację.

Na zgłoszenia czekamy do 29 listopada 2019 roku do godziny 23:59.