Regulamin konkursuPobierz regulamin

Do Regulaminu zostały dodane punkty 3.17. oraz 3.18., które uszczegóławiają procedury związane z przekazywaniem nagród laureatkom konkursu.

Kobieta w Nowych TechnologiachPartnerem kategorii jest

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Kobiety kierujące bądź pracujące na co dzień w działach IT lub wyróżniające się szczególną aktywnością na rzecz zachęcania kobiet do planowania kariery w branży nowych technologii.

JAKIE SĄ KRYTERIA OCENY?

 • • niezłomność i determinacja w dążeniu do osiągnięcia sukcesu,
 • • wizja i strategia rozwoju firmy w obszarze nowych technologii oraz konsekwentna realizacja celów strategicznych,
 • • efektywność podjętych inwestycji w nowe technologie lub rozwój innowacyjnych produktów/usług,
 • • podejmowanie twórczych i nowatorskich działań w obszarze nowych technologii,
 • • wprowadzanie i stałe rozwijanie nowych produktów i usług,
 • • przedmiot działalności w kontekście odpowiedzi na aktualne potrzeby kobiet,
 • • wpływ działalności na polepszenie sytuacji kobiet w branży nowych technologii.

DLACZEGO WARTO SIĘ ZGŁOSIĆ?

Uczestniczki konkursu mają szansę nagłośnić swoje sukcesy, budować pozytywny wizerunek osobisty i swojej firmy, zdobyć potencjalnych inwestorów i partnerów oraz zdobyć cenne kontakty biznesowe. Bizneswoman Roku ,,Kobieta w Nowych Technologiach” otrzyma także nagrodę specjalną ufundowaną przez firmę IGT Poland – patrona tej kategorii konkursu.


Start-Up RokuPartnerem kategorii jest

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Przedsiębiorczynie, które prowadzą działalność gospodarczą, są wspólniczkami bądź partnerami w spółkach. Przy czym ich firmy są na rynku krócej niż 2 lata.

JAKIE SĄ KRYTERIA OCENY?

 • • pomysł, koncepcja i okoliczności powstania firmy,
 • • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych / kryzysowych przy tworzeniu i rozwoju firmy,
 • • niezłomność i determinacja w dążeniu do osiągnięcia sukcesu,
 • • budowa silnej marki (marek) zarówno w kraju, jak i za granicą,
 • • wizja i strategia rozwoju firmy oraz konsekwentna realizacja celów,
 • • zdolność dostosowania słabych i mocnych stron firmy do istniejących szans i zagrożeń,
 • • kluczowe czynniki sukcesu firmy,
 • • efektywność w pozyskiwaniu środków na rozwój firmy,
 • • efektywność i sposób finansowania podjętych inwestycji,
 • • podejmowanie twórczych i nowatorskich działań prowadzących do lepszego pozycjonowania firmy wobec konkurencji,
 • • wprowadzanie i stałe rozwijanie nowych produktów i usług,
 • • tworzenie w firmie kultury sprzyjającej innowacyjności,
 • • podstawowe zasady współpracy i etyki pracy,
 • • sposoby, narzędzia motywujące pracowników,
 • • działania w zakresie Corporate Social Responsibility,

DLACZEGO WARTO SIĘ ZGŁOSIĆ?

Uczestniczki konkursu mają szansę nagłośnić swoje sukcesy, budować pozytywny wizerunek osobisty i swojej firmy, zdobyć potencjalnych inwestorów i partnerów oraz zdobyć cenne kontakty biznesowe.

Uczestniczki tej kategorii mają szansę dostać się do projektu Stand Up Start Up Sukcesu Pisanego Szminką oraz BlackSwan Fund. Program ten daje możliwość zdobycia wiedzy z technik pitchingu, wzięcia udziału w sesji z inwestorami oraz zdobycia finansowania na rozwój swojego biznesu.Moja Firma przychody poniżej 4 mln

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Przedsiębiorczynie, które prowadzą działalność gospodarczą, są wspólniczkami bądź partnerami w spółkach. Przy czym ich firmy są na rynku dłużej niż 2 lata.Partnerem kategorii jest


JAKIE SĄ KRYTERIA OCENY?

 • • pomysł, koncepcja i okoliczności powstania firmy,
 • • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych / kryzysowych przy tworzeniu i rozwoju firmy,
 • • niezłomność i determinacja w dążeniu do osiągnięcia sukcesu,
 • • budowa silnej marki (marek) zarówno w kraju, jak i za granicą,
 • • wizja i strategia rozwoju firmy oraz konsekwentna realizacja celów,
 • • zdolność dostosowania słabych i mocnych stron firmy do istniejących szans i zagrożeń,
 • • kluczowe czynniki sukcesu firmy,
 • • efektywność w pozyskiwaniu środków na rozwój firmy,
 • • efektywność i sposób finansowania podjętych inwestycji,
 • • podejmowanie twórczych i nowatorskich działań prowadzących do lepszego pozycjonowania firmy wobec konkurencji,
 • • wprowadzanie i stałe rozwijanie nowych produktów i usług,
 • • tworzenie w firmie kultury sprzyjającej innowacyjności,
 • • podstawowe zasady współpracy i etyki pracy,
 • • sposoby, narzędzia motywujące pracowników,
 • • działania w zakresie Corporate Social Responsibility,
 • • w przypadku kategorii Moja Firma przychody do 4 mln złotych oraz Moja Firma przychody powyżej 4 mln złotych ─ wyniki finansowe świadczące o stabilnym wzroście w dłuższym okresie.

DLACZEGO WARTO SIĘ ZGŁOSIĆ?

Uczestniczki konkursu mają szansę nagłośnić swoje sukcesy, budować pozytywny wizerunek osobisty i swojej firmy, zdobyć potencjalnych inwestorów i partnerów oraz zdobyć cenne kontakty biznesowe.

Uczestniczki tej kategorii mają szansę dostać się do projektu Stand Up Start Up Sukcesu Pisanego Szminką oraz BlackSwan Fund. Program ten daje możliwość zdobycia wiedzy z technik pitchingu, wzięcia udziału w sesji z inwestorami oraz zdobycia finansowania na rozwój swojego biznesu.Moja Firma przychody powyżej 4 mln

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Przedsiębiorczynie, które prowadzą działalność gospodarczą, są wspólniczkami bądź partnerami w spółkach. Przy czym ich firmy są na rynku dłużej niż 2 lata.Partnerem kategorii jestJAKIE SĄ KRYTERIA OCENY?

 • • pomysł, koncepcja i okoliczności powstania firmy,
 • • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych / kryzysowych przy tworzeniu i rozwoju firmy,
 • • niezłomność i determinacja w dążeniu do osiągnięcia sukcesu,
 • • budowa silnej marki (marek) zarówno w kraju, jak i za granicą,
 • • wizja i strategia rozwoju firmy oraz konsekwentna realizacja celów,
 • • zdolność dostosowania słabych i mocnych stron firmy do istniejących szans i zagrożeń,
 • • kluczowe czynniki sukcesu firmy,
 • • efektywność w pozyskiwaniu środków na rozwój firmy,
 • • efektywność i sposób finansowania podjętych inwestycji,
 • • podejmowanie twórczych i nowatorskich działań prowadzących do lepszego pozycjonowania firmy wobec konkurencji,
 • • wprowadzanie i stałe rozwijanie nowych produktów i usług,
 • • tworzenie w firmie kultury sprzyjającej innowacyjności,
 • • podstawowe zasady współpracy i etyki pracy,
 • • sposoby, narzędzia motywujące pracowników,
 • • działania w zakresie Corporate Social Responsibility,
 • • w przypadku kategorii Moja Firma przychody do 4 mln złotych oraz Moja Firma przychody powyżej 4 mln złotych ─ wyniki finansowe świadczące o stabilnym wzroście w dłuższym okresie.

DLACZEGO WARTO SIĘ ZGŁOSIĆ?

Uczestniczki konkursu mają szansę nagłośnić swoje sukcesy, budować pozytywny wizerunek osobisty i swojej firmy, zdobyć potencjalnych inwestorów i partnerów oraz zdobyć cenne kontakty biznesowe.

Uczestniczki tej kategorii mają szansę dostać się do projektu Stand Up Start Up Sukcesu Pisanego Szminką oraz BlackSwan Fund. Program ten daje możliwość zdobycia wiedzy z technik pitchingu, wzięcia udziału w sesji z inwestorami oraz zdobycia finansowania na rozwój swojego biznesu.Pomysł na StartPartnerem kategorii jest

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Kobiety, które planują lub uruchomiły działalność gospodarczą, w oparciu o określony, opisany i udokumentowany pomysł.

JAKIE SĄ KRYTERIA OCENY?

 • a) innowacyjność pomysłu
 • b) szanse na realizację pomysłu i jego długoterminowy rozwój rynkowy

DLACZEGO WARTO SIĘ ZGŁOSIĆ?

Uczestniczki konkursu mają szansę nagłośnić swoje sukcesy, budować pozytywny wizerunek osobisty i swojej firmy, zdobyć potencjalnych inwestorów i partnerów oraz zdobyć cenne kontakty biznesowe. Dodatkowo laureatka w kategorii ,,Pomysł na Biznes” ma szansę na zdobycie dofinansowania własnej działalności gospodarczej.

Sukces w Korporacji

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Kobiety pełniące kluczowe stanowiska kierownicze tj. są menedżerkami, dyrektorkami lub prezeskami w spółkach prawa handlowego.

JAKIE SĄ KRYTERIA OCENY?

 • • pomysł, koncepcja i okoliczności powstania firmy,
 • • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych / kryzysowych przy tworzeniu i rozwoju firmy,
 • • niezłomność i determinacja w dążeniu do osiągnięcia sukcesu,
 • • budowa silnej marki (marek) zarówno w kraju, jak i za granicą,
 • • wizja i strategia rozwoju firmy oraz konsekwentna realizacja celów,
 • • zdolność dostosowania słabych i mocnych stron firmy do istniejących szans i zagrożeń,
 • • kluczowe czynniki sukcesu firmy,
 • • efektywność w pozyskiwaniu środków na rozwój firmy,
 • • efektywność i sposób finansowania podjętych inwestycji,
 • • podejmowanie twórczych i nowatorskich działań prowadzących do lepszego pozycjonowania firmy wobec konkurencji,
 • • wprowadzanie i stałe rozwijanie nowych produktów i usług,
 • • tworzenie w firmie kultury sprzyjającej innowacyjności,
 • • podstawowe zasady współpracy i etyki pracy,
 • • sposoby, narzędzia motywujące pracowników,
 • • działania w zakresie Corporate Social Responsibility,

DLACZEGO WARTO SIĘ ZGŁOSIĆ?

Uczestniczki konkursu mają szansę nagłośnić swoje sukcesy, wystąpić w mediach, budować pozytywny wizerunek osobisty i swojej firmy, zdobyć cenne kontakty i potencjalnych partnerów biznesowych.

Działalność Społeczna

Kobiety pełniące kluczowe stanowiska w tym kierownicze i doradcze w fundacjach lub stowarzyszeniach, które prowadzą działalność społeczną.

JAKIE SĄ KRYTERIA OCENY?

 • • przedmiot działalności w kontekście odpowiedzi na aktualne potrzeby społeczeństwa,
 • • wpływ działalności na polepszenie sytuacji określonej grupy społecznej, objętej przedmiotem działalności,
 • • wpływ działalności na zmianę postrzegania określonej grupy społecznej / zmianę postrzegania problemu dotyczącego tej grupy, objętego przedmiotem działalności,
 • • zasięg działalności, ze szczególnym uwzględnieniem liczby osób, które stały się faktycznymi beneficjentami działalności lub mają szansę stać się faktycznymi beneficjentami działalności.

DLACZEGO WARTO SIĘ ZGŁOSIĆ?

Uczestniczki konkursu mają szansę nagłośnić swoje sukcesy, budować pozytywny wizerunek osobisty i swojej organizacji, szerzyć wiedzę na temat działalności firmy i problemów społecznych, zdobyć potencjalnych partnerów oraz zdobyć cenne kontakty.

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE

– GRAND PRIX

Jest to nowa nagroda specjalna Jury w konkursie Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku.

Nagroda Grand Prix może być przyznana zarówno finalistce jednej z głównych kategorii Konkursu, jak i niezależnie od przyznanych nagród. Wyróżnienie specjalne Grand Prix za niezwykłe dokonania będzie przyznane zgodnie z decyzją Jury Konkursu za całokształt dokonań.