KATEGORIA ZAMKNIĘTA

Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za całokształt dokonań w obszarach sztuki przez Jury specjalne pod przewodnictwem dr Ewy Łabno-Falęckiej.

Na zgłoszenia czekamy do 20 listopada 2018