KATEGORIA OTWARTA

Partnerem Kategorii jest:

W tej kategorii nagradzamy kobiety – założycielki, współzałożycielki oraz prezeski NGO’s, czyli fundacji oraz stowarzyszeń działających społecznie.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

  • jaka jest skala i waga problemu, który kandydatka stara się rozwiązać poprzez swoje działania,
  • jaki jest zasięg podjętych działań,
  • jakie są rezultaty podjętych działań i ich wpływ na wybraną społeczność, np. wpływ na warunki życia, stosunki międzyludzkie, rozwój lokalnej społeczności, rozwój wiedzy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
  • pozytywne referencje od partnerów, instytucji i organizacji współpracujących.

UWAGA: Zanim wypełnisz formularz w tej kategorii zapoznaj się ze wszystkimi kryteriami formalnymi i kryteriami oceny.

Poznaj Lożę Ekspertów i Jury Główne

UWAGA! Przedłużyliśmy termin nadsyłania zgłoszeń do 28 lutego 2021 roku, do godz. 23:59