Zasady Konkursu Bizneswoman Roku

Kandydatka może zgłosić się sama lub zostać nominowana przez osobę trzecią. Nominować ją mogą m.in. partnerzy, współpracownicy bądź członkowie rodziny. Aby nominowana kandydatka wzięła udział w konkursie, będzie musiała wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny.Informacje zawarte w formularzach zgłoszeniowych wykorzystywane są jedynie na potrzeby konkursu. Dane finansowe w nich zawarte utrzymywane są w ścisłej tajemnicy.
Wyboru finalistek dokonują dedykowane Loże Ekspertów.
Laureatki wybierane są przez niezależne Jury.

Nazwiska laureatek konkursu pozostają w ścisłej tajemnicy aż do gali finałowej, gdzie zostają oficjalnie ogłoszone.
Tytuł Bizneswoman Roku otrzymuje tylko jedna finalistka w danej kategorii. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżniania w każdej z kategorii.