Regulamin konkursuPobierz regulamin konkursu

Ulega zmianie brzmienie punktów: 1.4, 2.5 oraz 3.2

Liderka w Korporacji

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Kobiety pełniące kluczowe stanowiska kierownicze lub zarządcze (tj. są menedżerkami, dyrektorkami, członkiniami zarządu lub prezeskami) w spółkach prawa handlowego.

JAKIE SĄ KRYTERIA OCENY?

 • • wpływ prowadzonych działań na rozwój biznesu,
 • • skala realizowanych działań,
 • • skuteczność biznesowa prowadzonych działań,
 • • realizacja innowacyjnych i kreatywnych działań,
 • • styl przywództwa z uwzględnieniem oceny etycznych zasad postępowania potwierdzonych przez referencje,

 • Dodatkowym atutem kandydatki będzie:
 • • zaangażowanie w projekty, kampanie, działania CSR na rzecz danej społeczności, lub/i
 • • działania mentoringowe, wspierające rozwój kobiet/przeciwdziałanie stereotypom, budowanie kultury włączającej i promowanie różnorodności.

DLACZEGO WARTO SIĘ ZGŁOSIĆ?

Uczestniczki konkursu mają szansę stać się inspiracją dla innych kobiet biznesu, nagłośnić swoje sukcesy, wystąpić w mediach, budować pozytywny wizerunek osobisty i swojej firmy, zdobyć cenne kontakty i potencjalnych partnerów biznesowych.

Zbieranie zgłoszeń zakończone

Moja Firma

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Przedsiębiorczynie, które prowadzą działalność gospodarczą, są wspólniczkami, komandytariuszkami, komplementariuszkami bądź partnerami w spółkach. Przy czym ich firmy prowadzą nieprzerwanie działalność gospodarczą założoną najpóźniej w grudniu 2014 r.

JAKIE SĄ KRYTERIA OCENY?

 • • strategia rozwoju,
 • • efektywność obranego modelu biznesowego wraz z określeniem przewag konkurencyjnych,
 • • wysokość przychodów osiągniętych w ciągu ostatnich 18 miesięcy,
 • • koszt pozyskania klienta oraz tempo wzrostu liczby klientów,
 • • efektywność pozyskiwania środków finansowych na rozwój firmy,
 • • rozwój produktów i usług,
 • • efektywność podjętych działań marketingowych,
 • • zasięg działalności firmy lub jej potencjał międzynarodowy.

DLACZEGO WARTO SIĘ ZGŁOSIĆ?

Uczestniczki konkursu mają szansę nagłośnić swoje sukcesy, budować pozytywny wizerunek osobisty i swojej firmy, zdobyć potencjalnych inwestorów i partnerów oraz zdobyć cenne kontakty biznesowe. Laureatka w tej kategorii będzie miała szansę wziąć udział w profesjonalnych szkoleniach i rundzie inwestorskiej.

Zbieranie zgłoszeń zakończone

Start-Up RokuPartnerem kategorii jest

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Przedsiębiorczynie, które stworzyły lub współtworzą firmę, będącą w początkowym stadium rozwoju (działającą nie dłużej niż od stycznia 2015 r.). Firma musi posiadać minimum prototyp produktu lub rozwiązania/usługi.

JAKIE SĄ KRYTERIA OCENY?

 • • stworzenie innowacyjnego produktu, usługi rozwiązującej problem określonej grupy docelowej, lub odpowiadającej na potrzebę rynkową,
 • • potencjał rozwoju firmy,
 • • koszt pozyskania klienta oraz tempo wzrostu liczby klientów,
 • • efektywność pozyskiwania środków finansowych na rozwój firmy,
 • • efektywność obranego modelu biznesowego wraz z określeniem przewag konkurencyjnych,

DLACZEGO WARTO SIĘ ZGŁOSIĆ?

Uczestniczki konkursu mają szansę nagłośnić swoje sukcesy, budować pozytywny wizerunek osobisty i swojej firmy, zdobyć potencjalnych inwestorów i partnerów oraz zdobyć cenne kontakty biznesowe. Laureatka w tej kategorii będzie miała szansę wziąć udział w profesjonalnych szkoleniach i rundzie inwestorskiej.

Zbieranie zgłoszeń zakończone

Kobieta w Nowych TechnologiachPartnerem kategorii jest

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Kobiety, które stworzyły nową technologię (w obszarach STEM i medycyny) lub wykorzystują nową technologię w biznesie i dzięki niej mają szansę na rynkowy sukces, bądź te, które popularyzują wiedzę o nowych technologiach, promują jej zastosowanie i edukują.

JAKIE SĄ KRYTERIA OCENY?

 • • poziom innowacyjności stworzonego lub wykorzystywanego rozwiązania (produktu, usługi) i jego wpływ na rozwój biznesu,
 • • wizja i strategia rozwoju firmy / organizacji w obszarze nowych technologii lub propagowania wiedzy o technologii oraz konsekwentna realizacja celów strategicznych,
 • • efektywność podjętych inwestycji w nowe technologie lub rozwój innowacyjnych produktów/usług/ form edukacji, propagowania wiedzy o technologii,
 • • podejmowanie twórczych i nowatorskich działań w obszarze nowych technologii,
 • • wpływ działalności na polepszenie sytuacji określonej grupy społecznej w branży nowych technologii, wspieranie młodych talentów.

DLACZEGO WARTO SIĘ ZGŁOSIĆ?

Uczestniczki konkursu mają szansę nagłośnić swoje sukcesy, budować pozytywny wizerunek osobisty i swojej firmy, zdobyć potencjalnych inwestorów i partnerów oraz zdobyć cenne kontakty biznesowe. Laureatka w kategorii ,,Kobieta w Nowych Technologiach” otrzyma także nagrodę specjalną ufundowaną przez firmę IGT Poland – partnera tej kategorii konkursu.

Zbieranie zgłoszeń zakończone

Pomysł na BiznesPartnerem kategorii jest

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Kobiety, które planują założenie firmy lub są w pierwszej fazie jej rozwoju i dysponują autorskim biznesplanem.

JAKIE SĄ KRYTERIA OCENY?

 • • stworzenie innowacyjnego pomysłu na biznes, który odpowiada na potrzebę rynkową lub ją kreuje,
 • • efektywność planu wprowadzenia produktu/usługi na rynek (ocena modelu biznesowego),
 • • dodatkowym atutem będzie pozytywny wpływ społeczny.

DLACZEGO WARTO SIĘ ZGŁOSIĆ?

Uczestniczki konkursu mają szansę nagłośnić swoje sukcesy, budować pozytywny wizerunek osobisty i swojej firmy, zdobyć potencjalnych inwestorów i partnerów oraz zdobyć cenne kontakty biznesowe. Dodatkowo laureatka w kategorii ,,Pomysł na Biznes” ma szansę na zdobycie dofinansowania własnej działalności gospodarczej, mentoringu inwestycyjnego i profesjonalnych szkoleń.

Zbieranie zgłoszeń zakończone

Nauka i BiznesPartnerem kategorii jest

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Kobiety efektywnie łączące prowadzone projekty bądź badania naukowe z obszarami przedsiębiorczości. Realizujące postulat dostarczania zasobu wiedzy do gospodarki, tworzące innowacyjne rozwiązania.

JAKIE SĄ KRYTERIA OCENY?

 • • liczba i zasięg publikacji w czołowych czasopismach naukowych,
 • • liczba zgłoszonych patentów lub zgłoszonych wzorów użytkowych,
 • • zasięg osiągnięć,
 • • efektywność podjętych działań w obszarze przedsiębiorczości.


INFLUENCERKA ROKU


W tej kategorii dedykowana Loża Ekspertów nominuje wpływowe kobiety działające w sferze Internetu. Treści, tworzone i prezentowane przez kandydatki powinny mieć pozytywny i znaczący wpływ społeczny lub biznesowy. Laureatka w tej kategorii zostanie wybrana w głosowaniu internautów, które odbędzie się na www.sukcespisanyszminka.pl

Male Champion of Change
Partnerem kategorii jest


Male Champion of Change to nowa kategoria w konkursie Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku. W tej kategorii dedykowana Loża Ekspertów nominuje mężczyzn realizujących działania na rzecz promowania różnorodności i budowania kultury włączającej, równości płci i wspierania kobiet w biznesie.

JAKIE SĄ KRYTERIA OCENY?

 • • realizacja działań na rzecz promowania różnorodności i budowania kultury włączającej, równości płci i wspierania kobiet w biznesie,
 • • styl przywództwa z uwzględnieniem oceny etycznych zasad postępowania potwierdzonych przez referencje (współpracownicy, przełożeni, klienci, pracownicy),
 • • indywidualne działania prowadzone przez kandydata na rzecz promowania rozwoju zawodowego kobiet w biznesie.

GRAND PRIX ,,KOBIETA SZTUKI"


Wyróżnienie specjalne Grand Prix „Kobieta Sztuki” przyznane zostanie decyzją dedykowanego Jury w tej kategorii za całokształt dokonań danej kandydatki w obszarach sztuki.